Vores kunder siger

64 64 show

Vores kunder siger

Læs her, hvad vores kunder mener om Max Manus.

  

 

Peter Aaquist, almenpraktiserende læge i Nørager, anvender Max Manus Talegenkendelse i sin praksis. Hør ham fortælle, hvilken forskel løsningerne fra Max Manus gør i hans dagligdag, og hvorfor han har valgt Max Manus Talegenkendelse.

  

Charlotte Floridon, gynækolog i Holbæk, har valgt Talegenkendelse for at skåne hendes arm for tastaturarbejde. Hør hvilke andre sidegevinster hun også oplever.

 

Kunder udtaler om Max Manus Talegenkendelse

 

» I en travl fertilitetsklinik er en af de væsentligste funktioner telefonisk kontakt til patienterne som er i behandling. Indførelsen af Max Manus talegenkendelse har givet os mulighed for at udvide vores telefontid med 2 timer dagligt i stedet for at beskæftige sekretær med skrivning. Dette har helt klart forbedret vore serviceniveau overfor patienterne.

Max manus systemet er der yderst sjældent problemer med men sker det er det vores opfattelse at problemerne bliver taget seriøst og meget hurtigt bliver afhjulpet.

Jeg har kun 1 problem med Max Manus: VI SKULLE HAVE VÆRET I GANG NOGET FØR”

Anders Faurskov, Gynækolog, Faurskov Fertilitet og Gynækologi

 

» Jeg bruger talegenkendelse for at spare tid og sparer ca. 1,5 timer om dagen og synes det fungerer rimeligt godt.

Ole Majgaard, Reumatolog, Reumatologisk klinik, Næstved Lægehus

 

» Stiftede første gang bekendtskab med stemmegenkendelse på kongres i New York i 2004. Sælgerne på standen blev trætte af mig, da jeg vendte tilbage igen og igen. De kunne se på mit badge, at salg med min danske baggrund nok var lidt vanskeligt. Men da de blev tilstrækkeligt trætte, viste de mig systemet fra A-Z, og jeg vidste nu, at stemmegenkendelse kunne fungere. Men altså kun med en engelsk ordbog. Røntgenafdelingen på Vejle Sygehus var en af de afdelinger, der startede med at benytte Max Manus. Jeg så hvordan deres notater blev længere og længere og mere og mere korrekte. Dette samtidigt med at otologkollega startede med at benytte sysmemet og at det kunne fungere hos denne, var baggrunden for at jeg startede med Max Manus. Det var vist i 2007.
Har kørt med Max Manus siden da. Alle notater skrives via stemmegenkendelsesprogrammet - og det fungerer. Man får det ikke til at skrive "højt fra træets grønne top...." uden gentagne fejl, men for en øre-, næse- og halslæge fungerer systemet bare optimalt. Mange af notatterne minder jo trods alt om hinanden. Sekretær, der skal læse korrektur og lignende, benyttes ikke, men det skrevne notat bliver gjort færdigt efter hver patient og ført til journalsystemet. Man kan altså få notaterne gjort færdige med det samme, der er ikke noget med "barnets 1. sygedag", overarbejde eller lignende, - og man sparer altså personaleudgifter.
Men der er visse problemer. Systemet tager ikke telefonen og der laves ikke kaffe. Dybt utilfredsstillende.

Preben Bjerregaard, Øre- næse- halslæge, Vejen

 

» Jeg anvender Max Manus, fordi det er tidsbesparende.

Inga Sigsgaard, Øre- næse- halslæge, Viborg

 

» Anvender talegenkendelse fordi det er en stor hjælp i den travle hverdag. Journalnotaterne bliver mere udførlige og specielt er jeg glad for talegenkendelse når jeg skriver attester til kommunen. Sparer mange sekretær timer!

Lotta Nielsen, Alment Praktiserende læge, Sdr. Felding

 

» Jeg bruger primært talegenkendelse for at spare en sekretær. Talegenkendelsen virker altid, er ikke træt og stresset og den melder sig aldrig syg. Det er også tidsbesparende og mere effektivt, at jeg kan færdiggøre en konsultation i én arbejdsgang, så jeg ikke skal have journalen tilbage til korrektur og godkendelse af elektronisk post.

Kirsten Rask, Neurolog, Slagelse

 

» Vi har haft talegenkendelse i klinikken nu i 13 år. Det letter det daglige arbejde betydeligt. Vi fik det, da vi var uden sekretær pga. dennes barsel. Vi kunne klare os med talegenkendelse og en klinikassistent i denne periode. Siden har vi ved brug af talegenkendelse sparet en halvdags sekretær stilling. Det kan godt være man finder at det er dyrt at få installeret talegenkendelse, men det har hurtigt tjent sig ind og er en stor lettelse i det daglige klinik arbejde.

Bo Lasthein Andersen, Dermatolog, Svendborg

 

» Vi anvender talegenkendelse for at effektivisere vores arbejdsgang. Diktatet er direkte i journalen straks efter konsultationen, evt. henvisning er lavet. Meget stor besparelse på personaleomkostningerne. Vi har slet ikke lægesekretærer mere i vores praksis

Læge Ole Holm-Thomsen, Lægernes Hus Langeskov

 

» Vi har i klinikken anvendt MaxManus talegenkendelse i godt 12 år. Vi kunne ikke forestille os en hverdag uden dette hjælpemiddel. Alle større journalnotater dikteres i MaxManus og det er kun sjældent, at der er problemer med en korrekt gengivelse af det indtalte. Så både mit personale og jeg selv kunne ikke nå det samme og yde den samme service for vore patienter uden talegenkendelsen. Kan kun anbefale dette glimrende hjælpemiddel! 

Peter A. Haahr, Øre- Næse- halslæge, Vejle

 

» Alt i alt må jeg sige, at jeg nødig vil undvære systemet! Jeg er vel 85-90 % tilfreds med talegenkendelsen og formentlig mere, hvis jeg gjorde mig mere umage med at optimere det hele, indlære nye ord, tale tydeligt og diktere kommaer og andre tegn.
Korte diktater går bedst, længere afhandlinger eller mere almindelig tale kræver flere rettelser.

Jens Eggert, Alment Praktiserende læge, Stensved

 

» Max Manus har gjort min hverdag lettere, alt bliver skrevet med det samme og sendt til respektive afdelinger. Der er ikke noget der ”hænger” til flere dage efter. Det er nemt at betjene, og man kan benytte sit personale på en bedre måde, således at der ikke ligger skrivearbejde og venter.

Britt Tommerup, Øre- Næse- halslæge, Holstebro

 

» Jeg er tilfreds med brugen af Max Manus, da jeg sparer tid i journalføringsarbejdet, da jeg meget hurtigt kan konstruere notatet ved talegenkendelse. Derudover er brug af fraser en stor fordel, da de med en kort talekommando sættes ind i journalen og herefter let og hurtigt udfyldes i de tomme felter.

Lisbeth Falkenberg, Alment Praktiserende læge, Skive

 

» Talegenkendelse har i den grad lettet min arbejdsdag, og samtidig reduceret min konsultations tid med ca. 3 minutter pr. patient. Hovedårsagen til at jeg valgte Max Manus Talegenkendelse var, at jeg havde PC belastningssyndrom i min højre arm. Jeg havde gået til fysioterapi i næsten 2 år, uden synderlig forbedring. Allerede efter en måned med Talegenkendelse havde jeg ingen symptomer længere, og det har jeg fortsat ikke.

Charlotte Floridon, Gynækolog, Holbæk

 

» Talegenkendelse har optimeret dokumentationsprocessen i min klinik. Foruden en fremragende genkendelse, giver teknologien mig mulighed for at definere personlige standardtekster, hvor jeg i udvalgte felter indtaler resultaterne af mine undersøgelser. Navigationen til de forskellige felter, foregår via stemmen, hvilket gør dokumentationsprocessen effektiv. Teknologien giver mig muligheden for at lave et bibliotek med skabeloner til de undersøgelser jeg ofte udfører, hvilket sparer utrolig megen tid i dagligdagen. Jeg kan varmt anbefale talegenkendelse fra Max Manus.

Kim Frost, Øjenlæge, Nykøbing Mors

 

» Regionerne har i tiltagende grad, begrænset omsætningsudviklingen i primær sektor. Hvis vi vil optimere indtjeningen i vores klinikker, er vi derfor tvunget til at se kritisk på vores udgifter. En væsentlig omkostning er sekretærtimer i forbindelse med manuel afskrivning, denne post kan helt elimineres med indførslen af talegenkendelse. Talegenkendelse gør det muligt, at allokere min sekretærs timer til andet klinisk arbejde, hvilket forbedrer rentabiliteten i min klinik. Ydermere er Cloud-løsningen økonomisk attraktiv, da anskaffelsesprisen ligger på et fornuftigt niveau.

Michael Lüscher, Øre-, Næse-, Halslæge, Aarhus C

 

» Jeg er tilfreds med talegenkendelsessystemet fra Max Manus. Talegenkendelse gør, at jeg kan afslutte mine journalnotater med det samme efter konsultationen, eller gemme dem og gøre det senere, eller få sekretæren til at gøre det. 

Hvis sekretæren læser korrektur, føler hun, det går hurtigere end hvis hun skulle skrive efter diktat.
Talegenkendelse medfører også, at jeg er mindre sårbar overfor etc. sygdom fra sekretæren. Økonomisk er udgiften relativt hurtigt tjent ind ved evt. reduceret sekretær forbrug, samt muligheden for at allokere sekretæren til andre og mere udfordrende opgaver end at sidde og afskrive diktater hele dagen.

Unni Elmer Jeppesen, Neurolog, Odense

 

Læs her, hvad vores offentlige kunder siger om Max Manus.

  

  

De adspurgte kunder er uden økonomisk interesse i Max Manus.