En temadag med gode dialoger og stort engagement

Siden vi den 1. oktober overtog KMD Talegenkendelse, har vi arbejdet meget intens på at lære vores nye kunder i kommunerne godt at kende.

Der er en utrolig spændende rejse, vi har begivet os ud på.

For at styrke vores gensidige relationer endnu mere, afholdte vi tirsdag den 10. december en temadag.

Flere spændende indlæg blandt andet fra Randers

Ud over at vi selvfølgelig præsenterede os selv, så fortalte Lars Skyt fra KMD lidt om beslutningen, der ligger til grund for at overdrage KMD Talegenkendelse til Max Manus.

Randers Kommune præsenterede deres inspirerende og flotte arbejde med implementering af talegenkendelse. Randers fortalte, hvordan man arbejder kontinuerligt med motivation af brugerne, blandt andet for at ændre vaner, så brugerne griber headsettet helt naturligt fremfor tastaturet.

Det skortede ikke på spørgsmål og gode dialoger i salen, og det var dejligt at se deltagernes engagement og interesse.

Derefter præsenterede og demonstrerede Max Manus’ implementeringskonsulent Henrik Wind den nye talegenkendelsesløsning, som bliver tilgængelig i starten af det nye år.

Vi synes, at der var rigtig mange gode pointer som tåler at blive gentaget, og dem vil vi gerne dele med dig.

Highlights:

Randers Kommune bruger statistik til at motivere brugerne og til at identificere nye ildsjæle, som kan bidrage til at motivere andre til at anvende talegenkendelse.

 • 15 minutters tale om ugen gør løsningen rentabel i Randers.
 • Ledelsesforankring er alfa og omega.
 • Før superbrugerkurset mødes projektledelsen med superbrugerne. Der forklares på mødet hvad der forventes af en superbruger, hvad deres rolle er, og hvordan de holder gejsten oppe hos slutbrugerne.
 • Superbrugerne bruger statistik til løbende opfølgning på brugere, de har undervist. Der holdes et opfølgningsmøde et par måneder efter brugerne er uddannet. Superbrugerne udsender på baggrund af statistikken løbende positive mails til brugerne, hvor de opmuntrer dem.
 • Talegenkendelse handler rigtig meget om brugeropfølgning!
 • Superbruger Rasmus Alstrup afholder interne konkurrencer, typisk af 2 ugers varighed. Dette motiverer brugere til at tænde for mikrofonen oftere – det er i øjenhøjde. Den bruger der har talegenkendt mest, vinder en julekurv som uddeles i forbindelse med julefrokosten.
 • Det kræver en stor vaneændring at tage headsettet på, og starte talegenkendelse når man møder ind på arbejde. Det er så let bare at gribe fat i tastaturet – som vi plejer. Derfor er vedvarende motivation en vigtig brik.

Max Manus’ implementeringskonsulent Henrik Wind demonstrerede den nye talegenkendelsesløsning som indtil videre kun findes i en beta-version.

 • Teksten kommer først når der er et naturligt ophold i talestrømmen.
 • Kommandoen ”slet dette” sletter det sidst indtalte og ikke kun indtil sidste tegn.
 • Brugerne kan korrigere ord med talekommandoen ”korrigér [x]”.
 • Hver bruger har en personlige ordbog ”leksikon”, hvor de kan tilføje ord, som genkendes næste gang de taler.
 • Sidst men ikke mindst så er genkendelsen høj – helt uden profiltræning.