Max Manus og verdensmålene

Max Manus støtter op om FN’s verdensmål og tager del i arbejdet med at forbedre forholdene for nuværende og kommende generationer.

Stemmen er ét af menneskets vigtigste redskaber. Med talegenkendelse kan vi indfri stemmens store potentiale. Derfor kan talegenkendelse gøre en stor forskel i arbejdet med at styrke velfærd og verdensmål.

Samfundsansvar er en del af vores DNA

FN’s Verdensmål er et fælles ansvar, hvor vi alle må bidrage med vores del. Det gælder naturligvis også Max Manus. At gøre det rigtige er en dybt forankret del af virksomhedens historie og DNA, og vi påtager os vores ansvar for at understøtte verdensmålene og sikre en mere bæredygtig fremtid for alle. Det kan vi gennem vores egen ageren som virksomhed, men også gennem den effekt talegenkendelse kan have for den enkelte bruger og for samfundet som helhed. Som leverandør af talegenkendelse kan vi gennem vores arbejde gøre en forskel og understøtte verdensmålene på flere måder.

For os i Max Manus er det særligt verdensmålene 8 og 12, hvor vi kan være med til at skabe en mærkbar forandring.

  • Verdensmål 8 har til formål at ”Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.”
  • Verdensmål 12 har til formål at ”Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”

Nedenfor kan du læse om de konkrete delmål, og hvilken effekt vores produkter kan gøre for dem.