Regionerne har i tiltagende grad, begrænset omsætningsudviklingen i primær sektor.

Hvis vi vil optimere indtjeningen i vores klinikker, er vi derfor tvunget til at se kritisk på vores udgifter.

En væsentlig omkostning er sekretærtimer i forbindelse med manuel afskrivning, denne post kan helt elimineres med indførslen af talegenkendelse.

Talegenkendelse gør det muligt, at allokere min sekretærs timer til andet klinisk arbejde, hvilket forbedrer rentabiliteten i min klinik.

Ydermere er Cloud-løsningen økonomisk attraktiv, da anskaffelsesprisen ligger på et fornuftigt niveau.

Michael Lüscher
Øre-, Næse-, Halslæge i Aarhus