• Talegenkendelse frigiver ressourcer

  Med en gengivelse af en tekst med 98-99 procents nøjagtighed, kan vi udnytte det faktum, at vi taler 4-5 gange hurtigere end vi skriver.

  Gevinsten er mindre tidsforbrug på administrative opgaver og mere tid til gavn for både medarbejdere og ledelsen.

  Book en demo
 • Opgaven med at fastholde arbejdskraft, kan vi hjælpe med.

  Kommunen har en stor opgave i at fastholde dygtige folk på arbejdsmarkedet.

  Den administrative del, er for mange en stor og tidskrævende udfordring. Den udfordring løser talegenkendelse; den staver korrekt og er 4-5 gange hurtigere til at tekste.

  Book en demo

I kommunen er rapportering og sagsbehandling en vigtig opgave, som talegenkendelse kan understøtte på flere måder!

Om du er jobkonsulent, socialrådgiver, SoSu-assistent, sagsbehandler, sygeplejerske så er rapportering og sagsbehandling en vigtig opgave

I kommunen skal rapporter udfyldes og sagsbehandlingen dokumenteres, og kvaliteten er afgørende. Talegenkendelse minimerer tiden brugt på rapportering uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Talegenkendelse gengiver en tekst med 97-98 procents nøjagtighed. Det er derfor oplagt at udnytte det faktum, at vi taler hurtigere, end vi skriver. Vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Bedre velfærd og færre sygemeldinger

Talegenkendelse sparer tid, men forbedrer også arbejdsmiljøet i kraft af de ergonomiske fordele. Personalet bruger tastaturet væsentligt mindre, og det reducerer risikoen for problemer med håndled, nakke og ryg. Og det indebærer i sidste ende økonomiske fordele for kommunen på grund af færre sygemeldinger.

Derfor er talegenkendelse ikke blot en enkel og genial vej til at frigøre tid, det er også en god investering, som giver de ansatte mere tid til deres kerneopgaver og til den gode dialog med borgerne.

Talegenkendelse kan være svaret på manglende personaleressourcer

Landets kommuner er presset på tid og på ressourcer. De skal præstere mere for mindre. Talegenkendelse er en innovativ teknologisk løsning, der kan hjælpe medarbejdere i kommunen i en travl hverdag. Det unikke ved talegenkendelse er, at den formår at gengive en tekst med 98-99 procents nøjagtighed. Allerede fra første anvendelse. Gevinsten er mindre tidsforbrug på administrative opgaver og mere tid til gavn for både medarbejdere og ledelsen.

Fastholdelse af arbejdskraft

Kommunen har en stor opgave med at fastholde dygtige medarbejdere på arbejdsmarkedet, og med at hjælpe flere i arbejde. Den administrative del der følger med jobbet, kan for mange være en stor og tidskrævende udfordring. Talegenkendelse hjælper medarbejderne med det tunge skrivearbejde, ikke bare fordi vi taler hurtigere end vi skriver, men også ved at ord staves og skrives korrekt.

Læs også: Talegenkendelse til praksislæger  – Talegenkendelse til hospitaler

50%

tid sparer du,

når du taler istedet for at skrive!

Vidste du, at du kan købe Max Manus Talegenkendelse på SKI 02.18 og 02.06?

Erfaringer og inspiration

Randers Kommune har høje ambitioner om at udbrede talegenkendelse

”Talegenkendelse har gjort, at jeg er blevet mere præcis, når jeg dokumenterer, og det går derfor langt hurtigere at lave et opfølgningsnotat. Nu slipper jeg for at have bunker liggende på mit skrivebord med sager, der mangler at blive dokumenteret,” Rasmus Alstrup, Jobkonsulent, Randers Kommune. (læs mere)

”For at opnå gode resultater inden for talegenkendelse kræver det, at ledelsen bakker op om, at vi medarbejdere investerer ekstra tid i implementeringsfasen. Vi har fået super god opbakning og bruger i dag langt kortere tid på dokumentation,”

”Det er vores erfaring, at udbyttet af talegenkendelse ikke blot afhænger af en ledelse, som støtter og følger op på brugen af talegenkendelse, men i høj grad også af engagerede medarbejdere”

”Vi arbejder løbende henimod en praksis, hvor medarbejderne i højere grad dokumenterer sammen med borgerne, som dermed får indsigt i deres egen sag. Det sikrer større gennemsigtighed og fælles forståelse mellem borger og sagsbehandler”