• Stemmestyring og talegenkendelse

    Vi kender hverdagen i sundhedssektoren, og derfor kan vi opfylde behovene.

    Vi kender arbejdsgangene i de mange forskellige dele af sundhedssektoren. Den viden har vi tilegnet os gennem 20 års levering og implementering af talegenkendelse til tusinder af brugere på tværs af sektoren. Men også i kraft af vores medarbejderes faglige baggrunde inden for sundhedssektoren.

Vores stemmestyring og talegenkendelse er kompatibel med alle systemer

Vi ved, at arbejdsgange er forskellige på tværs af hospitaler og afdelinger.

Derfor har vi skabt en talegenkendelsesløsning, som kan bruges med et hvilket som helst IT-system. Med talegenkendelse fra Max Manus er implementeringsprocessen nem. Og vejen til at frigøre ressourcer og opnå større patientsikkerhed er kort.

Tryghed er altafgørende for lægen og for patienterne, og trygheden må ikke udfordres, når talegenkendelse skal tages i brug. Derfor er vi ikke bare en leverandør, men en samarbejdspartner. Vi er der – både før, under og efter implementeringen af vores løsninger.

Resultatet er, at sundhedspersonalet kan lære det nye system at kende i eget tempo med os på sidelinjen. Vores erfaring har lært os, at det skaber tryghed hele vejen rundt. For når først brugerne er trygge, kan patienterne også føle sig trygge.

Vi forstår, at tid er en mangelvare.

Kvaliteten af sundhedsvæsenet står sin prøve i det essentielle møde mellem læge og patient, når observationer og iagttagelser bliver til konklusioner og diagnoser. Her er behovet for sikker og fejlfri journalføring uomgængeligt – og effektivisering er et ultimativt krav.

Hver dag er præget af hårde prioriteringer mellem akut patientpleje, udredning, operationer, administration og meget andet. I den situation kan talegenkendelse lette arbejdsbyrden og løse udfordringer i en hverdag, hvor der altid er brug for mere tid og flere hænder. Det kommer alle parter til gode.

Talegenkendelse er en god forretning.

Talegenkendelse er en oplagt mulighed for at udnytte værdifulde ressourcer bedre.

Et menneske taler typisk 3-4 gange hurtigere, end det skriver. Talegenkendelse omdanner øjeblikkeligt tale til tekst, og den enkelte patientjournal er således opdateret korrekt i samme øjeblik, observationerne og konklusionerne er udtalt.

Det er en enkel, men genial vej til at frigøre tid og ressourcer – og reducere antallet af fejl. Derfor er talegenkendelse en god forretning, som giver større patientsikkerhed og mere sundhed for pengene.

Erfaringer og inspiration

”Når der en mangel på speciallæger, hvilket er tilfældet inden for vores fagområde, så bliver vi nødt til at se på vores arbejdsgange og arbejde smartere, hvor vi kan”

“Hvis det var min beslutning alene, ville jeg også vælge at bruge talegenkendelse”

“Vi kan slet ikke få armene ned. Systemet kørte for fuld knald allerede efter en måned. Og i dag har de fleste af medarbejderne en genkendelsesprocent på mellem 98 og 100”

“Generelt er jeg glad for at bruge løsningen, og jeg kan godt leve med de få fejl, der er engang i mellem, fordi jeg ved, at Max Manus hele tiden videreudvikler og forbedrer deres løsninger”

“Talegenkendelse er en virkelig effektiv teknologi, som sparer mig en masse tid i mine arbejdsrutiner”

Britta Borup og Heine Gøtzsche

Per Wagner Kristensen, Ledende overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt

Talegenkendelse er en virkelig effektiv teknologi, som sparer mig en masse tid i mine arbejdsrutiner. Før implementeringen af teknologien, oplevede vi ofte afskrivnings flaskehalse,…