Diktering og deling af lydfiler

Diktering

En løsning, der fra start skaber værdi i hverdagen

Vi ved, at hverdagen i sundhedssektoren er travl, og at hvert minut er værdifuldt. Derfor udvikler vi enkle og brugervenlige kvalitetsløsninger, der hurtigt bliver en naturlig del af brugerens værdi og fra første færd skaber værdi. For sundhedspersonalet, som hurtigere og mere sikkert kan udføre forskellige arbejdsopgaver. Og for patienten, som møder mere omsorg, kortere behandlingstider og større tryghed.

Deling af lydfiler

Pas godt på dine lydoptagelser og del dem sikkert og effektivt. Vi har flere løsninger til sikker håndtering af lydoptagelser, om de skal gemmes som dokumentation på en patient i journalen eller en borger i et hvilket som helst IT-fagsystem, så har vi erfaringen og ekspertisen. Vores løsninger håndterer dagligt mange tusinde lydfiler.