Talegenkendelse og navigation

Brug teknologien dér hvor den giver mening og gør en forskel!

Praktiserende læge

Fokuser på det du brænder for

Hos os får du mere end bare et tale-til-tekst program!

Når tiden er knap, sættes nærheden til patienterne under pres. Resultatet kan være bekymringer i forhold til patienternes tryghed og sikkerhed. Men når dine faglige observationer og iagttagelser bliver til konklusioner og diagnoser, kan du med talegenkendelse indtale data direkte i journalen. Det frigør værdifuld tid, som i stedet kan bruges med patienten.

Vi tager os af det praktiske, så du kan koncentrere dig om det faglige.

Regionshospitaler

Få mere tid til dine kerneopgaver

Talegenkendelse er en god forretning!

Talegenkendelse er en oplagt mulighed for at udnytte værdifulde ressourcer bedre. Et menneske taler typisk 3-4 gange hurtigere, end det skriver. Talegenkendelse omdanner øjeblikkeligt tale til tekst, og den enkelte patientjournal er således opdateret korrekt i samme øjeblik, observationerne og konklusionerne er udtalt.

Det er en enkel, men genial vej til at frigøre tid og ressourcer – og reducere antallet af fejl. Derfor er talegenkendelse en god forretning, som giver større patientsikkerhed og mere sundhed for pengene.

Hjælpemiddel

Skån dine led og muskler

Talegenkendelse forebygger arbejdsskader!

Talegenkendelse sparer tid, men forbedrer også arbejdsmiljøet i kraft af de ergonomiske fordele. Personalet bruger tastaturet væsentligt mindre , og det reducerer risikoen for problemer med håndled, nakke og ryg.

Og det indebærer i sidste ende økonomiske fordele på grund af færre sygemeldinger.

Kommuner

Lad teknologien arbejde for dig

Talegenkendelse er vejen til flere varme hænder!

Med talegenkendelse kan data indtales direkte i fagsystemet, og værdifuld tid spares. Således bliver kolde fingre på et tastatur til varme hænder – og den sparede tid kan veksles til omsorg og pleje.

Talegenkendelse er en virkelig effektiv teknologi, som sparer mig en masse tid i mine arbejdsrutiner.

Før implementeringen af teknologien, oplevede vi ofte afskrivnings flaskehalse, hvilket resulterede i dynger af uskrevne patient noter.

Disse er nu elimineret, og patientjournalen er altid opdateret.

Per Wagner KristensenLedende overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt

Den største fordel med talegenkendelse er, at patientdokumentationen øjeblikkeligt er tilgængeligt for kollegaer.

Det skaber en effektiv arbejdsgang og sikre en hurtigere, sikrere og effektiv behandling af patienten.

Per Kjærsgaard-AndersenOverlæge, Sygehus Lillebælt

Regionerne har i tiltagende grad, begrænset omsætningsudviklingen i primær sektor. Hvis vi vil optimere indtjeningen i vores klinikker, er vi derfor tvunget til at se kritisk på vores udgifter. En væsentlig omkostning er sekretærtimer i forbindelse med manuel afskrivning, denne post kan helt elimineres med indførslen af talegenkendelse. Talegenkendelse gør det muligt, at allokere min sekretærs timer til andet klinisk arbejde, hvilket forbedrer rentabiliteten i min klinik. Ydermere er Cloud-løsningen økonomisk attraktiv, da anskaffelsesprisen ligger på et fornuftigt niveau.

Michael LüscherØre-, Næse-, Halslæge i Aarhus

Talegenkendelse har optimeret dokumentationsprocessen i min klinik. Foruden en fremragende genkendelse, giver teknologien mig mulighed for at definere personlige standardtekster, hvor jeg i udvalgte felter indtaler resultaterne af mine undersøgelser. Navigationen til de forskellige felter, foregår via stemmen, hvilket gør dokumentationsprocessen effektiv. Teknologien giver mig muligheden for at lave et bibliotek med skabeloner til de undersøgelser jeg ofte udfører, hvilket sparer utrolig megen tid i dagligdagen. Jeg kan varmt anbefale talegenkendelse fra Max Manus.

Kim FrostØjenlæge på Nykøbing Mors

Talegenkendelse har i den grad lettet min arbejdsdag, og samtidig reduceret min konsultations tid med ca. 3 minutter pr. patient. Hovedårsagen til at jeg valgte Max Manus Talegenkendelse var, at jeg havde PC belastningssyndrom i min højre arm.

Jeg havde gået til fysioterapi i næsten 2 år, uden synderlig forbedring. Allerede efter en måned med Talegenkendelse havde jeg ingen symptomer længere, og det har jeg fortsat ikke.

Charlotte FloridonGynækolog i Holbæk

Jeg er tilfreds med brugen af Max Manus, da jeg sparer tid i journalføringsarbejdet, da jeg meget hurtigt kan konstruere notatet ved talegenkendelse.

Derudover er brug af fraser en stor fordel, da de med en kort talekommando sættes ind i journalen og herefter let og hurtigt udfyldes i de tomme felter.

Lisbeth FalkenbergAlment praktiserende læge i Skive

Max Manus har gjort min hverdag lettere, alt bliver skrevet med det samme og sendt til respektive afdelinger.

Der er ikke noget der ”hænger” til flere dage efter.

Det er nemt at betjene, og man kan benytte sit personale på en bedre måde, således at der ikke ligger skrivearbejde og venter.

Britt TommerupØre- Næse- halslæge i Holstebro

Alt i alt må jeg sige, at jeg nødig vil undvære systemet!

Jeg er vel 85-90 % tilfreds med talegenkendelsen og formentlig mere, hvis jeg gjorde mig mere umage med at optimere det hele, indlære nye ord, tale tydeligt og diktere kommaer og andre tegn.

Korte diktater går bedst, længere afhandlinger eller mere almindelig tale kræver flere rettelser.

Jens EggertAlment praktiserende læge i Stensved

Vi har i klinikken anvendt MaxManus talegenkendelse i godt 12 år. Vi kunne ikke forestille os en hverdag uden dette hjælpemiddel. Alle større journalnotater dikteres i MaxManus og det er kun sjældent, at der er problemer med en korrekt gengivelse af det indtalte. Så både mit personale og jeg selv kunne ikke nå det samme og yde den samme service for vore patienter uden talegenkendelsen.

Kan kun anbefale dette glimrende hjælpemiddel!

Peter A. HaahrØre- Næse- halslæge i Vejle

Vi anvender talegenkendelse for at effektivisere vores arbejdsgang.

Diktatet er direkte i journalen straks efter konsultationen, evt. henvisning er lavet. Meget stor besparelse på personaleomkostningerne.

Vi har slet ikke lægesekretærer mere i vores praksis.

Ole Holm-ThomsenLægernes Hus i Langeskov

Vi har haft talegenkendelse i klinikken nu i 13 år. Det letter det daglige arbejde betydeligt. Vi fik det, da vi var uden sekretær pga. dennes barsel. Vi kunne klare os med talegenkendelse og en klinikassistent i denne periode. Siden har vi ved brug af talegenkendelse sparet en halvdags sekretær stilling. Det kan godt være man finder at det er dyrt at få installeret talegenkendelse, men det har hurtigt tjent sig ind og er en stor lettelse i det daglige klinik arbejde.

Bo Lasthein AndersenDermatolog i Svendborg

Anvender talegenkendelse fordi det er en stor hjælp i den travle hverdag.

Journalnotaterne bliver mere udførlige og specielt er jeg glad for talegenkendelse når jeg skriver attester til kommunen.

Sparer mange sekretær timer!

Lotta NielsenAlment Praktiserende læge i Sdr. Felding

Jeg anvender Max Manus, fordi det er tidsbesparende.

Inga SigsgaardØre- næse- halslæge i Viborg

Jeg bruger talegenkendelse for at spare tid og sparer ca. 1,5 timer om dagen og synes det fungerer rimeligt godt.

Ole MajgaardReumatolog, Reumatologisk klinik, Næstved Lægehus

Jeg har brugt talegenkendelse siden jeg startede min egen klinik og anbefaler meget gerne dette værktøj.

Lisbeth Stauffer BjerregaardHudklinikken Haderslev

I en travl speciallæge praksis er talegenkendelse en forudsætning for at klare sig uden sekretær. Med talegenkendelse dikterer jeg hurtigt og let direkte til patientjournalen. Kan let kombineres med brug af frasetekster og skabeloner.

Ebbe RønholmSpeciallæge i anæstesiologi, ph.d., Esbjerg Smerteklinik

I en travl fertilitetsklinik er en af de væsentligste funktioner telefonisk kontakt til patienterne som er i behandling.

Indførelsen af Max Manus talegenkendelse har givet os mulighed for at udvide vores telefontid med 2 timer dagligt i stedet for at beskæftige sekretær med skrivning. Dette har helt klart forbedret vore serviceniveau overfor patienterne.

Max manus systemet er der yderst sjældent problemer med, men sker det, er det vores opfattelse at problemerne bliver taget seriøst og meget hurtigt bliver afhjulpet.

Jeg har kun 1 problem med Max Manus: VI SKULLE HAVE VÆRET I GANG NOGET FØR”

Anders FaurskovFaurskov Fertilitet og Gynækologi

Jeg er tilfreds med talegenkendelsessystemet fra Max Manus. Talegenkendelse gør, at jeg kan afslutte mine journalnotater med det samme efter konsultationen, eller gemme dem og gøre det senere, eller få sekretæren til at gøre det.

Hvis sekretæren læser korrektur, føler hun, det går hurtigere end hvis hun skulle skrive efter diktat.

Talegenkendelse medfører også, at jeg er mindre sårbar overfor etc. sygdom fra sekretæren.

Økonomisk er udgiften relativt hurtigt tjent ind ved evt. reduceret sekretær forbrug, samt muligheden for at allokere sekretæren til andre og mere udfordrende opgaver end at sidde og afskrive diktater hele dagen.

Unni Elmer JeppesenNeurolog i Odense
Send en mail Modtag nyheder Del på LinkedIn Køb hardware